CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - 106

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
citace druhy mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
MORAVSKÝ KRUMLOV Kaufmann Kühn střední doba bronzová 0 0 8 8 druhy 106