CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - 138

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
citace druhy mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
PRASKLICE Ludvíkovský Kühn starší doba bronzová 0 0 17 9 druhy 138