CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - VK-TISICE

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
NPÚ Plzeň 2002 mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
TIŠICE Foster Komárková raný středověk 0 0 83 23 VK-TISICE