CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - aa 11

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
Dänemark ARÚP 1980-1989 citace druhy mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
KUTNÁ HORA Zápotocký, Zápotocká Čulíková eneolit 0 0 124 15 druhy aa 11