CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - 420

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
MU Brno mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum