CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - 424

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
ARÚP 1935 mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum