CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - 149

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
ARÚP 1980 citace druhy mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
ROZTOKY U PRAHY Kuna Tempír pozdní doba bronzová 0 0 487 17 druhy 149