CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - 362

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
obchvat ARÚP 2008-2009 mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
KOLÍN Šumberová Kočár pozdní doba bronzová 0 0 80 15 362
KOLÍN Šumberová Kočár starší doba bronzová 0 0 2630 10 362
KOLÍN Šumberová Kočár mladší d. železná (Latén) 0 0 1530 67 362
KOLÍN Šumberová Kočár neolit 0 0 420 13 362