CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - PK-PASOHL

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
studna ARÚP 2010-2011 mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
PASOHLÁVKY Komoróczy Kočár doba římská 0 0 333 29 PK-PASOHL