CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - 422

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
UAPP SČ 2010 mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum