CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - VC-DALIM

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
DALIMĚŘICE Klápště Čulíková vrcholný středověk 0 0 41179 60 VC-DALIM