CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - 352

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
UAPP SČ 2009 mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
BAVORYNĚ Stolz Kočár mladší doba bronzová 0 0 2653 78 352