CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - 429

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
UAPP SČ 2009 mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum