CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - EO-OLO KRI

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
Křížkovského č. 14 KVM Olomouc citace druhy mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
OLOMOUC - MĚSTO Kalisová Opravil raný středověk 0 0 575 64 druhy EO-OLO KRI