CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - EO-TABOR

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
č.p 6 citace druhy mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
TÁBOR Drda Opravil novověk 0 0 25755 106 druhy EO-TABOR