CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - VK-PRILEPY

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
Muzeum Roztoky mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
VELKÉ PŘÍLEPY Limburský Komárková mladší doba bronzová 0 0 334 17 VK-PRILEPY