CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - EO-JAKTAR

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
jaktařská brána ARÚ Brno 1982 citace druhy mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
OPAVA - MĚSTO Kouřil Opravil novověk 0 0 115566 122 druhy EO-JAKTAR
OPAVA - MĚSTO Kouřil Opravil vrcholný středověk 0 0 92 22 druhy EO-JAKTAR