CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - aa 13

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
PAVLOV U DOLNÍCH VĚSTONIC Opravil starší doba bronzová 0 0 169 8 aa 13