CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - EO-OPA KOL

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
Kolářská ul. ARÚ Brno 1987 citace druhy mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
OPAVA - MĚSTO Kouřil Opravil novověk 0 0 4680 37 druhy EO-OPA KOL
OPAVA - MĚSTO Kouřil Opravil vrcholný středověk 0 0 20016 166 druhy EO-OPA KOL