CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - PK-BRNO9

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
nám. Svobody 9 Archaia Brno mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
BRNO Holub Kočár vrcholný středověk 0 0 786 31 PK-BRNO9
BRNO Holub Kočár vrcholný středověk 0 0 5481 79 PK-BRNO9