Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny

Aktivity oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny jsou zaměřeny na témata související s krajinou a jejím využitím jako archeologického pramene. Oddělení se zabývá utvářením a funkcemi krajiny v minulosti, sídelní historií v dlouhém časovém a prostorovém měřítku a rozvojem metod získávání informací o minulé krajině a přírodním prostředí. Aktivity daného oddělení jsou specifické tím, že kromě vědecké práce v užším slova smyslu zahrnují i systematickou archeologickou archivaci a tvorbu základního informačního systému české archeologie v oblasti managementu terénních výzkumů a údajů o jejich výsledcích. Tento systém je jako Archeologický informační systém ČR (AIS CR) zapsán do Cestovní mapy velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace MŠMT a v současné době začíná být obecně sdílenou infrastrukturou užívanou většinou odborných institucí v ČR, i širokou veřejností.

Členové oddělení
Vedoucí oddělení: Mgr. David Novák, Ph.D.
Zástupce: PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D., DSc., Mgr. Marcela Starcová, Ph.D.

Mgr. Ondřej Baier
Mgr. Vojtěch Brožka
Eva Čepeláková
Mgr. Peter Demján, Ph.D.
Mgr. Michal Dyčka Ph.D.
Prof. PhDr. Martin Gojda, CsC., DSc.
Ing. Jan Havrlant, Ph.D.
Barbora Hrůzová
Bc. Tomáš Chlup
Mgr. Judita Chylíková
Mgr. Michal Kmínek
Mgr. Nikola Koštová
Mgr. Tomáš Krofta
RNDr. Roman Křivánek, Ph.D.
Ing. Dana Křivánková
PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc.
Mgr. Kateřina Levá
Mgr. Kristýna Malinková
Natália Megisová
Ing. Jitka Říhová
PhDr. Helena Svitavská Svobodová, CSc.
Mgr. Markéta Šmolková
Mgr. Ondřej Švejcar, Ph.D.
Mgr. Jiří Unger, Ph.D.
Mgr. Lucie Václavová Čulíková, Ph.D.
PhDr. Natalie Venclová, DrSc.
Mgr. Zuzana Vlčková
Mgr. Václav Vondrovský, Ph.D.
Mgr. Eliška Vošvrdová