Mgr. Markéta Šmolková

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: archeoložka
telefon: 257 014 419
e-mail: smolkova@arup.cas.cz
specializace: archivace v Archeologické mapě ČR, krajinná archeologie

Biografie

Od roku 2022 studuje v doktorském studijním programu na katedře Klasické archeologie FF UK se specializací na vývoj sídlišť a krajiny v době železné na jihozápadním Balkáně, se zaměřením na antrakologickou analýzu.