Oddělení historické archeologie

Hlavní výzkumné úkoly oddělení historické archeologie jsou z časového hlediska soustředěné do období raného a vrcholného středověku a období postmedieválního, tedy historických období s největším impaktem na tvorbu národní i lokální kulturní identity. Stejně jako v ostatních obdobích zkoumaných archeologickými metodami, hlavními prameny jsou pozůstatky sídelních struktur a doklady pohřební a hmotné kultury. Volba aktuálně řešených témat vychází z nálezového fondu Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., který spravuje archeologickou dokumentaci několika významných raně středověkých lokalit od počátku jejich výzkumu. Druhým důležitým faktorem pro volbu témat je propojení výsledků archeologického bádání v rámci širšího středoevropského prostoru.

Součástí oddělení historické archeologie jsou tři pracoviště: Pražský hrad, Vyšehrad a Mariánské Radčice.

Členové oddělení
Vedoucí oddělení: Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D.
Zástupce vedoucí: Mgr. Gabriela Blažková, Ph.D.

Bc. František Adámek
PhDr. Boháčová Ivana, Ph.D.
Mgr. Čech Petr
Mgr. Ladislav Damašek
PhDr. Soňa Dvořáčková
PhDr. Jan Frolík, CSc.
Mgr. Jan Hasil, Ph.D.
PhDr. Jaroslava Hausenblasová, CSc.
RNDr. Iva Herichová, Ph.D.
PhDr. Josef Hložek, Ph.D.
Miloslava Housková
Bc. Ivana Hrušková
Mgr. Kateřina Levá
Mgr. Michal Mrva
Vanda Pincová
Mgr. Jan Podhorský
PhDr. Naďa Profantová, CSc.
Lucie Raslová
Dr. Jakub Sawicki
RNDr. Petra Stránská
Mgr. Pavla Tomanová, Ph.D.
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
Mgr. Valéria Uramová
Mgr. et Mgr. Petr Vágner