Mgr. Čech Petr

pracoviště: Oddělení archeologie středověku – pracoviště Žatec
pracovní zařazení: archeolog
telefon:
e-mail:
specializace: raně středověká archeologie, žatecká sídelní aglomerace

Je autorem záchranných archeologických výzkumů v intravilánu Žatce, které zde provádí od roku 1992. Zabývá se především studiem vývoje žatecké raně středověké aglomerace a hmotné kultury daného období. Vybraná témata řeší také ve spolupráci s FF UK, kde jsou zpracovávána v rámci studentských prací.

Publikace:
ASEP