Oddělení přírodních věd a archeometrie

Hlavním výzkumným tématem oddělení přírodních věd a archeometrie je vztah člověka k přírodním zdrojům, proces jejich získávání, přetváření a kulturně-ekonomické důsledky, které z těchto procesů vyplývají pro lidskou společnost v různých obdobích, prostředích a ekonomikách (lovecko-sběračských, zemědělských, pasteveckých atd.). V rámci těchto otázek jsou pro nás klíčová období kulturně ekonomických změn, kdy se mění subsistenční strategie (např. lov a sběr v zemědělství, změny v ekonomických strategiích), nebo se etablují nové materiály (např. kamenné suroviny, kovy, sklo). Řešené problémy zahrnují strategie obživy, intra- a inter-kulturní kontakty, mobilitu artefaktů i živých jedinců a proměny přírodního prostředí. Nedílnou součástí studia jsou technologické postupy, otázky základní i pokročilé produkce a distribuce živin, surovin, artefaktů, ale i idejí a know-how.

Členové oddělení
Vedoucí oddělení: Mgr. Alžběta Frank Danielisová, Ph.D.
Zástupce vedoucí: Prof. Mgr. Viktor Černý, Dr.

Ludmila Barčáková, DiS.
Mgr. Daniel Bursák
Radka Černochová
Mgr. Bc. Kristína Éderová
Ing. et Mgr. Roman Garba, Ph.D.
Mária Hajnalová, Ph.D.
Ing. Jiří Hošek, Ph.D.
Mgr. Katarina Kapustka, Ph.D.
Bc. Samuel Kertés
Mgr. Petr Kočár, Ph.D.
Mgr. Radka Kozáková, PhD.
Mgr. Kyselý René, Ph.D.
Mgr. Barbora Machová, Ph.D.
Maria Pia Maiorano
Mgr. Kamila Moravcová
Mgr. Estelle Ottenwelter, Ph.D.
Lucie Plotěná
Mgr. Eliška Podgorná
Mgr. Pokorná Adéla, Ph.D.
Mgr. Edita Priehodová, Ph.D.
Vendula Skřivánková, DiS.
Ljuba Svobodová
Mgr. Jiří Šneberger
Mgr. Olga Trojánková
Mgr. Eliška Zazvonilová, Ph.D.