Oddělení archeologie pravěku

Oddělení archeologie pravěku se jako celek detailně zaměřuje na takovou etapu minulosti, jejíž poznání je zcela závislé na získání a správné interpretaci archeologických pramenů, protože písemné prameny buď vůbec nejsou k dispozici (prehistorie), anebo jen ve velmi omezené míře (protohistorie). Struktura oddělení je nastavena tak, že s výjimkou paleolitu a mezolitu je pro každou základní chronologickou etapu prehistorie (neolit, eneolit, doba bronzová, atd.) k dispozici minimálně jeden specialista.

Součástí oddělení archeologie pravěku je také detašované pracoviště v Kutné Hoře vzešlé z bývalé archeologické terénní expedice na neolitickém sídlišti Bylany nacházejícím se poblíž. Detašované pracoviště v Kutné Hoře je zodpovědné za provádění archeologické památkové péče v regionu Kutná Hora a Kolín. Kromě standardní tímto směrem orientované činnosti jsou zde testovány nové metodické a metodologické postupy terénního výzkumu.

Členové oddělení
Vedoucí oddělení: doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Zástupce: PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D.

RNDr. Hana Brzobohatá, Ph.D.
PhDr. Pavel Burgert, Ph.D.
Mgr. Kristina Doležalová
Mgr. Michal Ernée, Ph.D., DSc.
Mgr. Zuzana Golec Mírová
Mgr. Daniel Hlásek, Ph.D.
Mgr. Kristýna Hošková
PhDr. Miloslav Chytráček, Ph.D.
Mgr. Martin Ježek, Ph.D.
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
Libuše Kombercová
Jan Komberec
Mgr. Markéta Končelová, Ph.D.
Mgr. Michaela Kosová (Langová), Ph.D.
Mgr. Petr Limburský, Ph.D.
Mgr. Daniel Pilař
Jana Poupová
Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.
doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.
PhDr. Radka Šumberová, Ph.D.
Mgr. František Trampota, Ph.D.
Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.
Mgr. Filip Velímský, Ph.D.