Kdo je oprávněn provádět archeologické výzkumy

K provádění archeologických výzkumů je třeba získat oprávnění, které vydává Ministerstvo kultury ČR a zároveň uzavřít dohodu o podmínkách a rozsahu provádění archeologických výzkumů s Akademií věd ČR. Základní podmínkou k udělení oprávnění je, aby žadatel sám nebo jeho zaměstnanec absolvoval vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd se zaměřením na archeologii a nejméně 2 roky odborné praxe.

V současnosti působí v ČR více než sto oprávněných organizací. Oblast jejich činnosti je ve většině případů omezena na území vybraných okresů nebo krajů.

Seznam oprávněných organizací: https://oao.aiscr.cz