Konference | Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2024

Muzeum hlavního města Prahy a Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Vás zvou na 43. ročník odborné archeologické konference Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, která proběhne 25.–27 září 2024 v Zámeckém areálu Ctěnice v Praze.

Konferenční poplatek: ve výši 1 600 CZK, pro studenty 900 CZK zahrnuje občerstvení o přestávkách, dopravu na exkurzi a společenský večer.

Přihlášení příspěvků a zaplacení konferenčního poplatku je možné do 10. 7. 2024.

Orientační program konference:

  • Středa 25. 9. 2024: 8.00–10.00 hod. příjezd účastníků a registrace, zahájení konference, oběd, odpolední přednáškové bloky, večeře, studentská sekce a postery, volný program.
  • Čtvrtek 26. 9. 2024: celodenní exkurze a společenský večer.
  • Pátek 27. 9. 2024: 9.00–16.00 hod. přednáškové bloky, oběd, ukončení konference, odjezd účastníků.

Program konference: předběžný program obdrží účastníci na konci srpna 2024, definitívní program dva týdny před začátkem konference.

Základní organizační informace:

Vítáme příspěvky, které reflektují současné problémy řešené mnoha badateli a směřují k budoucímu poznání: teoretické a metodologické přístupy; struktura osídlení; pohřební monumenty; distribuce kamenných surovin; terénní výzkumy a průzkumy; informace o grantových projektech. Součástí bude i studentská sekce, která je vhodnou platformou pro setkání nastupující generace s renomovanými badateli.

Prosíme Vás o zaslání abstraktu (v samostatném souboru ve Wordu) v jazyce příspěvku (cz, sk, pl) a rovněž v angličtině nejpozději do 10. 7. 2024. V obou případech by délka abstraktů neměla přesáhnout 150 slov (ca 1000 znaků včetně mezer).

S ohledem na dostatečný prostor pro diskuzi k předneseným příspěvkům Vás prosíme o dodržení stanoveného limitu 15 min. (studentská sekce/terénní výzkumy 10 min.). Přestože lze prezentovat v rodném jazyce, s ohledem na zahraniční účastníky uvítáme text prezentace v angličtině. Maximální formát posterů by měl odpovídat DIN A1 (594 x 841 mm), pokud možno s anglickým resumé.

Pro více informací o ubytování, exkurzi, jídle apod. naleznete v materiálech ke stažení níže.

Kontakty

Email: neolit-eneolit2024@muzeumprahy.cz
Katarína Petriščáková (tel: +420 724 378 886)
Petra Schindlerová (tel: +420 777 803 509)