Referát archeologické památkové péče

Referát archeologické památkové péče přijímá oznámení o stavebním nebo jiném záměru na území s archeologickými nálezy a vyřizuje žádosti o vyjádření k těmto záměrům .
Oznámení doporučujeme podat prostřednictvím on-line formuláře, kde ihned po odeslání formuláře získáte také potvrzení o splnění povinnosti uložené zákonem.

Oznámit svůj záměr můžete také (formulář pro oznámení)

  • e-mailem: oznameni@arup.cas.cz
  • do datové schránky: ID schránky: fxcng6z
  • poštou: Archeologický ústav V ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1

 

Úřední hodiny:
Út 8.00 – 16.00
Čt 8.00 – 16.00
Od 28. 6. do 2. 7. mají pracovníci RAPP dovolenou; na e-maily a telefonní kontakty budou reagovat až následující týden.

Kontakty:
e-mail: oznameni@arup.cas.cz
Tel: 257 014 405, 605 996 779, 731 905 676
V urgentních případech mimo úřední hodiny: 607 903 919

Pracovníci RAPP:
Jaroslava Drahotová
Mgr. Iveta Hůrková
Jan Kapustka