Konference | Muzejní spolky včera a dnes II.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., České muzeum stříbra, p. o., Městské muzeum a knihovna Čáslav a Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ zvou k účasti na konferenci Muzejní spolky včera a dnes II. Konference k 160. výročí založení Muzejního a vlastivědného spolku „Včela Čáslavská“.

Kdy: 8. 10. 2024
Kde: Nová scéna Dusíkova divadla v Čáslavi

Rok 2024 bude nejen jubilejním rokem skonu husitského hejtmana Jana Žižky z Trocnova, ale zároveň i rokem oslav výročí 160 let od založení nejstaršího, dodnes fungujícího regionálního muzejního spolku v Čechách, ,,Včely Čáslavské“.

Plánovaná odborná konference navazuje na obdobná setkání z let minulých, která inicioval před časem zesnulý dlouholetý starosta spolku prof. Petr Charvát, a klade si za cíl poskytnout prostor všem badatelům, kteří se ve svém výzkumu věnují počátkům oboru muzejnictví, vzniku, organizaci a činnosti zemských a regionálních muzejních spolků v Českých zemích, významným osobnostem oboru, nebo jejich konkrétním výzkumným, publikačním či výstavním aktivitám, zejména pak těm, které se odehrály na poli historické regionální archeologie. Vítány pak jsou i příspěvky věnující se udržování kontinuity muzejní spolkové činnosti, včetně přehledů v současnosti provozovaných badatelských a popularizačních aktivit.

Vyzýváme tímto zájemce o aktivní účast k zaslání návrhu příspěvku v podobě anotace v rozsahu max. 300 znaků. Předpokládaná délka vystoupení je 30 minut, s publikováním  příspěvků se počítá v rámci a ve formátu řady Zpráv Včely Čáslavské do poloviny roku 2025. Možnou alternativou účasti na konferenci je prezentace formou posteru/ů.

Anotace příspěvků zasílejte společně se základními údaji o autorovi/ech na adresy:
velimsky@arup.cas.cz, michalova@cm.uz.cz.

Časový harmonogram:
Přihlášení a zaslání anotace: 30. 6. 2024
Termín konference 8. 10. 2024
Odevzdání příspěvku pro publikování do konce roku 2024