Konference | Sázava, sv. Prokop a proměna kanonizačních procesů v průběhu věků

V letošním roce uplyne 820 let od údajného svatořečení jednoho z patronů Čech sv. Prokopa. Právě toto výročí se Státnímu oblastnímu archivu v Praze, Archeologickému ústavu AV ČR, Praha a Historickému ústavu AV ČR, Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Českému muzeu stříbra, Národnímu památkovému ústavu a Arcibiskupství pražskému stalo inspirací pro uspořádání mezinárodní vědecké konference: Sázava, sv. Prokop a proměna kanonizačních procesů v průběhu věků, která se uskuteční ve dnech 6. až 8. listopadu 2024 v Sázavě a Kutné Hoře.

Cílem bude nejen reflexe osobnosti a osudu sv. Prokopa, ale také představení nejnovějších výsledků vědeckého bádání souvisejícího s prostorem sázavského kláštera, jenž je spjatý se jménem tohoto světce, a sledování proměn kanonizačních procesů od „prokopských“ časů po současnost, tedy po 21. století.

Záštitu konferenci poskytla paní hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková a Jeho Excelence Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český.

Další informace na https://www.soapraha.cz/svatyprokop

Kontakt
Mgr. Martin Sovák (tel.: 739 505 706, martin.sovak@soapraha.cz)