Pokyny pro recenzenty

Redakce časopisu prosí recenzenty příspěvků, aby jako první stranu svého posudku použili přiložený předtištěný formulář (Word). Jako příloha posudku jsou vítány i poznámky a vpisky přímo v textu posuzovaného článku.

Redakce prosí recenzenty, aby svůj posudek doručili nejpozději do 1 měsíce od obdržení příspěvku k recenzování, a to v písemné podobě na adresu redakce, nebo v elektronické podobě na adresu burgert@arup.cas.cz.

Jména recenzentů redakce autorům nesděluje. Recenze jsou interním materiálem redakce a jsou archivovány.

Za spolupráci Vám děkuje redakce Památek archeologických.