Objednávky

S platností od 1. 5. 2010 je prodej umožněn vždy každou středu (9:00–18:00) a pátek (9:00–16:00). Prodej v jiných dnech je možný jen po předchozí domluvě e-mailem nebo telefonicky.

Památky archeologické
vychází 1x ročně, v pevné vazbě
ISSN: 0031-0506
(do roku 2002 2x ročně, od roku 2003 1x ročně)

Cena jednotlivých čísel vydaných do roku 2002 je 98,- Kč (OOP)
Cena za ročníky 2003–2006 je 293,- Kč
Cena od roku 2007 je 376,- Kč

Ceny jsou uvedeny s 10% DPH

Objednávky poštou (ČR, Slovensko)

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
knihovna
Letenská 4
11800 Praha 1
Tel.: 257014318, fax: 257532288
e-mail: knihovna@arup.cas.cz
IČ: 67985912, DIČ: CZ67985912

Objednávky elektronicky

E-mail s požadavkem odešlete na adresu knihovny Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.: knihovna@arup.cas.cz
Platby – hotově na místě, fakturou i na dobírku

Pro členy České archeologické společnosti a Společnosti přátel starožitností platí 20% sleva, pro studenty VŠ 50% sleva (pouze za 1 kus od každého titulu). Členové ČAS a studenti musí při objednávce na dobírku (e-mailem, poštou) doložit nárok na slevu (kopie/scan průkazu či potvrzení o studiu).

Zahraniční distributoři

Beier & Beran – Archäologische Fachliteratur, Thomas-Müntzer-Str. 103, 08134 Langenweissbach, Germany
e-mail: VerlagBeier@aol.com
(monografie, Památky archeologické, Archeologické rozhledy)

Oxbow Books, 10 Hythe Bridge Street, Oxford OX1 2EW, United Kingdom
e-mail: oxbow@oxbowbooks.com
(pouze monografie)

Rudolf Habelt GmbH, Am Buchenhang 1, D-53115 Bonn, Germany
e-mail: info@habelt.de

Čeští distributoři pro Památky archeologické a Archeologické rozhledy:

SUWECO CZ, spol. s r.o.
Sestupná 153/11
162 00 Praha 6
e-mail: langerova@suweco.cz

Stanislav Újezdský
mobil 721 407 486
e-mail: dupress@seznam.cz