Výzkumy v Čechách

Výzkumy v Čechách

Výzkumy v Čechách (původně Bulletin Záchranného Oddělení, odtud zkratka BZO). Publikace zahrnuje krátké informace o archeologických výzkumech a nálezech na území Čech. Vychází od r. 1963 v ročních či dvouletých intervalech a shrnuje údaje došlé do ARÚ v příslušném období. Od ročníku 1988/89 (vyšlo 1992) jde o automatický editovaný výstup z Archeologické databáze Čech, který je v určité míře doplňován i obrázky a plánky. Součástí každého ročníku jsou rejstříky a mapy. V rámci Výzkumů v Čechách vycházejí i retrospektivní regionální soupisy dat (např. Strakonicko 1994-98), případně soubory dat z ucelených terénních projektů (např. povrchový průzkum povodí Vinořského potoka v letech 1986-90).

OBSAH ROČNÍKŮ 1990 – 2004

Zobrazit

Výzkumy v Čechách 2002, Praha 2004
Příloha – Dagmar Dreslerová: Povrchové sběry na severním Prácheňsku v letech 2001-2003

Výzkumy v Čechách 2001, Praha 2003
Příloha – D. Stolz: Povrchové sběry na Hořovicku v letech 1990-2001 a starší neevidované akce a nálezy

Výzkumy v Čechách 2000, Praha 2003
Příloha – J. Špaček – P. Snítilý: Archeologické akce na území sledovaném Městským muzeem v Čelákovicích od konce 19. stol. do roku 2000

Výzkumy v Čechách 1999, Praha 2001

Výzkumy v Čechách 1998, Praha 2000
Příloha – Jan Michálek: Akce Muzea středního Pootaví ve Strakonicích v letech 1994-1998

Výzkumy v Čechách 1996-7, Praha 1998
Příloha – Martin Kuna: Povrchové sběry v povodí Vinořského a Mratínského potoka

Výzkumy v Čechách 1993-5, Praha 1997

Výzkumy v Čechách 1990-2, Praha 1995