Seznam dosud vyšlých Supplement

  Památky archeologické – Supplementum 20. – Pravěké kulturní souvrství jako archeologický pramen
• Autor:
Ernée, Michal
• ISBN:
978-80-86124-91-9
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2008
• Počet stránek:
162 s. s obr.,
• Jazyk publikace:
res. německy
415,- Kč
  Památky archeologické – Supplementum 19 – Akropole na hradišti Závist v 6.- 4. stol.
• Autor:
Drda, Petr – Rybová, Alena
• ISBN:
978-80-86124-85-8
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2008
• Počet stránek:
132 s. s obr., CD s 3D animací
• Jazyk publikace:
Česky s něm. resumé.
653,- Kč
  Památky archeologické – Supplementum 18 – Kutná Hora – Denemark. Hradiště řivnáčské kultury (ca 3000-2800 př. Kr.)
• Autor:
Zápotocký, Milan
• ISBN:
978-80-86124-84-1
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2008
• Počet stránek:
586 s. s obr., tab. a grafy
• Jazyk publikace:
resumé něm. a angl.
601,- Kč
  RURALIA V. – Památky archeologické – Supplementum 17 – Water Management in Medieval Rural Economy
• Autor:
Klápště, J. (ed.)
• ISBN:
80-86124-52-5
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2005
• Počet stránek:
269 s. s obr.
• Jazyk publikace:
angl. a fr.
654,- Kč
  Památky archeologické – Supplementum 16
• Autor:
Chytráček, Miroslav – Metlička, Milan
• ISBN:
80-86124-47-9
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2004
• Počet stránek:
303 s.
• Jazyk publikace:
Německy
802,- Kč
  RURALIA IV. – Památky archeologické – Supplementum 15
• Autor:
Klápště, J. ed.
• ISBN:
80-86124-36-3
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2002
• Počet stránek:
362 s. s obr.
• Jazyk publikace:
Anglicky, německy nebo francouzsky
  RURALIA III. – Památky archeologické – Supplementum 14
• Autor:
Klápště, Jan (ed.)
• ISBN:
80-86124-28-2
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2000
• Počet stránek:
302 s. s obr.
• Jazyk publikace:
259,- Kč
  Památky archeologické – Supplementum 13 – In Memoriam Jan Rulf
• Autor:
Ivan Pavlů ed.
• ISBN:
80-86124-27-4
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2000
• Počet stránek:
494 str.
• Jazyk publikace:
  Památky archeologické – Supplementum 12 – Cimburk a výšinná sídliště raného a staršího eneolitu v Čechách
• Autor:
Milan Zápotocký, Slavomil Vencl
• ISBN:
80-86124-23-1
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2000
• Počet stránek:
342 S., 75 Abb. und 24 Tabellen im Text, 62 Taf.
• Jazyk publikace:
  RURALIA II. – Památky archeologické – Supplementum 11
• Autor:
• ISBN:
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
• Počet stránek:
• Jazyk publikace:
  Památky archeologické – Supplementum 10 – Staropaleolitické osídlení Čech
• Autor:
Jan Fridrich
• ISBN:
80-86124-06-1
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
1997
• Počet stránek:
235 str., 60 tab. a 97 obr. v textu
• Jazyk publikace:
  Památky archeologické – Supplementum 9 – Die Elbe-Provinz der Linearbandkeramik
• Autor:
Jan Rulf
• ISBN:
80-86124-05-3
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
1997
• Počet stránek:
348 S., 106 Abb., 180 Taf, Anhänge
• Jazyk publikace:
  Památky archeologické – Supplementum 8
• Autor:
Frána, J. – Jiráň, L. – Moucha, V. – Sankot, P.
• ISBN:
ISBN 80-86124-04-5
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
1997
• Počet stránek:
220 pages, 28 plates, 17 figures, 19 tables, annexes.
• Jazyk publikace:
  Památky archeologické – Supplementum 7
• Autor:
• ISBN:
80-86124-03-7
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
1997
• Počet stránek:
• Jazyk publikace:
  Památky archeologické – Supplementum 6 – Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa
• Autor:
• ISBN:
80-901934-7-1
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
1996
• Počet stránek:
172 str.
• Jazyk publikace:
  RURALIA I. – Památky archeologické – Supplementum 5
• Autor:
• ISBN:
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
• Počet stránek:
• Jazyk publikace:
  Památky archeologické – Supplementum 4 – Hostim, Magdalenian in Bohemia.
• Autor:
Slavomil Vencl
• ISBN:
0031-0506
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
1995
• Počet stránek:
264 pages., 123 figures., 17 tables, XVI photo plates.
• Jazyk publikace:
  Památky archeologické – Supplementum 3
• Autor:
• ISBN:
0031-0506
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
1995
• Počet stránek:
296 str.
• Jazyk publikace:
  Památky archeologické – Supplementum 2
• Autor:
• ISBN:
0031-0506
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
1994
• Počet stránek:
224 str.
• Jazyk publikace:
  Památky archeologické – Supplementum 1
• Autor:
• ISBN:
0031-0506
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
1994
• Počet stránek:
300 stran
• Jazyk publikace: