Rada pracoviště ARÚ

Rada Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. byla zvolena dne 21. 12. 2023, a to v následujícím složení:

Předseda:
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.

Místopředsedkyně:
Mgr. Gabriela Blažková, Ph.D.

Tajemnice:
Mgr. Kristina Zannikos

Interní členové:
Mgr. Gabriela Blažková, Ph.D.
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
Mgr. David Novák, Ph.D.
Mgr. Václav Vondrovský, Ph.D.

Externí členové:
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D.