Přehled vydaných čísel

  Pohřebiště ve vnitřním areálu Pražského hradu
• Autor:
Frolík, Jan a kol.
• ISBN:
978-80-87365-93-9
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2016
• Počet stránek:
243 s., obr., fotky
• Jazyk publikace:
česky, anglicky
250,- Kč
  Katalog hmotné kultury z renesančních odpadních jímek z Pražského hradu. Díl II. Studie
• Autor:
Blažková, Gabriela a kol.
• ISBN:
978-80-87365-94-6
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2016
• Počet stránek:
406 s., obr., fotky
• Jazyk publikace:
česky, anglicky
350,- Kč
  Pohřebiště u kostela Panny Marie a na II. nádvoří Pražského hradu. Díl I. Katalog
• Autor:
Frolík, Jan
• ISBN:
978-80-87365-86-1
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2015
• Počet stránek:
211 s., plány, obr., fot.
• Jazyk publikace:
česky, anglicky
250,- Kč
  Nálezy hmotné kultury z renesančních odpadních jímek z Pražského hradu. Díl I. Katalog
• Autor:
Blažková, Gabriela – Vepřeková, Jana
• ISBN:
978-80-87365-85-4
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2015
• Počet stránek:
613 s., obr., fot.
• Jazyk publikace:
česky, anglický a německý slovník
540,- Kč
  Pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě. Díl I Katalog, díl II Studie
• Autor:
Frolík, Jan – Smetánka, Zdeněk
• ISBN:
978-80-87365-73-1, 978-80-87365-80-9
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2014
• Počet stránek:
278, 460 s. + plány, obr., fot.
• Jazyk publikace:
česky, anglicky
750,- Kč
  Castrum Pragense 10 – Archeologický atlas Pražského hradu, díl I. Katedrála sv. Víta – Vikářská ulice
• Autor:
Maříková-Kubková, J. – Herichová, I.
• ISBN:
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha
• Rok vydání:
2009
• Počet stránek:
• Jazyk publikace:
česky, anglické resumé
  Pohřebiště na Loretánském náměstí v Praze-Hradčanech. Archeologický výzkum Ivana Borkovského a jeho výsledky. Díl I, II a plány
• Autor:
Boháčová, Ivana – Blažková, Gabriela
• ISBN:
978-80-87365-30-4, 978-80-87365-31-1
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2012
• Počet stránek:
348, 312 s. + plány
• Jazyk publikace:
česky, anglicky
700,- Kč
  Castrum Pragense 1
• Autor:
Smetánka, Z. – Frolík, J. (eds.)
• ISBN:
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
1988
• Počet stránek:
228 s. s obr. a grafy
• Jazyk publikace:
česky, anglické resumé
  Castrum Pragense 8 – Sites of Memory. Between Scientific Research and Collective Representations. Proceedings of the AREA seminar at Prague Castle, February 2006
• Autor:
Maříková-Kubková, Jana – Schlanger, Nathan – Lévin, Sonia (eds.)
• ISBN:
978-8086124-86-5; 978-2-9600527-5-6
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2008
• Počet stránek:
123 s. s obr.
• Jazyk publikace:
něm., angl., franc. res. angl., franc., špan., česky
176,- Kč
  Castrum Pragense 7/2 – Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. Díl I.2
• Autor:
Tomková, Kateřina (ed.)
• ISBN:
80-86124-56-8
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2006
• Počet stránek:
282 s. s tab. a obr. v textu
• Jazyk publikace:
res. něm.
322,- Kč
  Castrum Pragense 7 – Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. Díl I.1
• Autor:
Tomková, Kateřina (ed.)
• ISBN:
80-86124-56-8
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2005
• Počet stránek:
445 s. tab. a obr. v textu
• Jazyk publikace:
Česky
537,- Kč
  Castrum Pragense 6
• Autor:
Maříková-Kubková, Jana (ed.)
• ISBN:
80-80124-54-1
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2005
• Počet stránek:
152 s. s obr. a tab.
• Jazyk publikace:
res. angl., něm.
249,- Kč
  Castrum Pragense 5 – Solutio Hebdomadaria Pro Structura Templi Pragensis. Stavba svatovítské katedrály v letech 1372-1378. Díl I.
• Autor:
Suchý, Marek
• ISBN:
80-80624-39-8
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2003
• Počet stránek:
176 s. s příl.
• Jazyk publikace:
res. angl.
226,- Kč
  Castrum Pragense 4
• Autor:
Tomková, K.
• ISBN:
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2001
• Počet stránek:
284 s.
• Jazyk publikace:
česky, něm. resumé
  Castrum Pragense 3 – Nejstarší sakrální architektura Pražského hradu. Výpověď archeologických pramenů.
• Autor:
J. Frolík – J. Maříková-Kubková
• ISBN:
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2000
• Počet stránek:
437 s.
• Jazyk publikace:
česky, anglicky
  Castrum Pragense 2
• Autor:
Maříková-Kubková, Jana (ed.)
• ISBN:
80-86360-13-X
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
1999
• Počet stránek:
240 s. s obr.
• Jazyk publikace:
res. něm., angl.
226,- Kč