PhDr. Zápotocká Marie CSc.

pracoviště: Emeritní pracovnice
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 362
e-mail: zapotocka@arup.cas.cz
specializace: neolit střední Evropy: kultura s keramikou vypíchanou a jí příbuzné mladoneolitické kulturní skupiny s keramikou zdobenou vpichy; sídlištní archeologie, pohřební ritus, relativní chronologie.

Zaměstnání:
– 1957-1993: Archeologický ústav AVČR Praha, od 15.II.1993 v důchodu
– 1993-2009 práce na grantových projektech, ARÚ Praha

Ocenění:
– 1988: dopisující člen Německého archeologického ústavu, Berlín
– 2008: Cena prof. K. J. Jażdziewskiego, Lódź.

Publikace:
ASEP