CD – Výzkum 1978. Sídelní areál kultury s keramikou lineární a vypíchanou – Hrbovice

100 Kč Cena s DPH
83 Kč Cena bez DPH

Zpracování a vyhodnocení záchranného výzkumu vedeného J. Muškou v r. 1978. Lokalita je součástí rozsáhlého polykulturního sídelního areálu, sledovaného již od konce 19. století. Neolitické osídlení doloženo od středního stupně keramiky lineární až po mladší fázi keramiky vypíchané. Hlavní význam tkví v objektech – především ve výjimečně bohatém silu č. 31 – které prokazují samostatnou existenci přechodné fáze z lineární keramiky do vypíchané (fáze VK I – StK I). Kamennou industrii zpracoval P. Šída.

Další informace

Autor: Zápotocká, Marie - Muška, Jiří
ISBN: 978-80-86124-06-3
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.
Rok vydání: 2007
Počet stránek: 296 s. s 93 tab. a 82 kres. tab.
Jazyk publikace: res. něm.