Neolitické sídelní regiony v Čechách (ca 5300-4004 př. Kr.): Region Litoměřicko

311 Kč Cena s DPH
283 Kč Cena bez DPH

Práce je rozdělena do pěti kapitol. Základ tvoří kap. 2 – Severozápadní Čechy – region Litoměřicko. V ní jsou presentovány neolitické nálezy z jednoho z nejbohatších sídelních regionů v Čechách: přehledně osídlení kultury s keramikou lineární a ojedinělé nálezy kamenné industrie, detailně kultury s keramikou vypíchanou a pozdně lengyelskou. Materiálová část se skládá ze seznamu a popisu lokalit, tabelace a obrazové dokumentace všech dostupných nálezů. Rozbor se věnuje hodnocení nálezového stavu, vztahu osídlení k přírodnímu prostředí, sídelním strukturám (dělení na mikroregiony, areály a mikroareály), datování nálezů a vývoji neolitických kultur v daném regionu. Kap. 3 – neolitické sídelní regiony v Čechách – význam a postavení Litoměřicka v rámci osídlení celých Čech. Kap. 4 – Čechy v době kultury s keramikou vypíchanou – otázka vzniku, šíření i zániku jmenované kultury v Čechách. Kap. 5 – Střední Evropa v době kulturních skupin s keramikou zdobenou vpichy – srovnání vývoje v Čechách s ostatními oblastmi rozšíření kultury s vypíchanou keramikou.

Další informace

Autor: Zápotocká, Marie
ISBN: 978-80-87365-25-0
Vydavatel: Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.
Rok vydání: 2010
Počet stránek: 255 s. textu, 102 tabulek
Jazyk publikace: německy