V pondělí 30.04. 2018 bude archiv Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. uzavřen pro veřejnost. Děkujeme za pochopení.

Archiv Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. (ARÚP) je systematicky shromažďovaným souborem terénní dokumentace z vlastních terénních výzkumů a výzkumů jiných organizací na území Čech; nejde tedy o archiv ve smyslu archivního zákona. V širším slova smyslu rozumíme archivem ARÚP pracoviště, které se shromažďováním a uchováváním terénní dokumentace zabývá.

Pravidla přístupu k dokumentům ze strany širší veřejnosti jsou stanovena Směrnicí ředitele ARÚP č. 6/2007.

PDF: žádost o zpřístupnění dokumentů z archivů terénní dokumentace ARÚP

Souhlas je potřebný pro větší nálezové zprávy s doprovodnými dokumenty a letecké snímky.

Archiv ARÚP spadá do oddělení informačních zdrojů ARÚP a tvoří jej následující složky:

.