jméno a příjmení
pracoviště
telefon
e-mail
Augustýnová Markéta Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 413 augustynovaarup.cas.cz
Baier Ondřej Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 335 baierarup.cas.cz
Barčáková Ludmila Oddělení přírodních věd a archeometrie - pracoviště Restaurátorské laboratoře - barcakovaarup.cas.cz
Bárta Pražák Tomáš Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny - prazakarup.cas.cz
Bartošková Andrea Oddělení archeologie středověku 257 014 364 bartoskovaarup.cas.cz
Bělinová Kateřina D. Redakce neperiodických tisků 257 014 321 belinovaarup.cas.cz
Blažková Gabriela Oddělení archeologie středověku - pracoviště Pražský hrad 224 373 350 blazkovaarup.cas.cz
Boháčová Ivana Oddělení archeologie středověku 257 014 350 bohacovaarup.cas.cz
Brejcha Roman Oddělení záchranných výzkumů 257 014 347 brejchaarup.cas.cz
Březinová Helena Oddělení přírodních věd a archeometrie - pracoviště Restaurátorské laboratoře 266 009 450 brezinovaarup.cas.cz
Broncová Alice Knihovna 257 014 393 broncovaarup.cas.cz
Brzobohatá Hana Oddělení pravěké archeologie 257 014 411 brzobohataarup.cas.cz
Bučková Ludmila Technickohospodářská správa - Ekonomické oddělení 257 014 325 buckovaarup.cas.cz
Burgert Pavel Oddělení pravěké archeologie 327 511 730, 257 014 343 burgertarup.cas.cz
Čech Petr Oddělení archeologie středověku - pracoviště Žatec 415 710 594 cecharup.cas.cz
Čepeláková Eva Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 351 cepelakovaarup.cas.cz
Černochová Radka Oddělení přírodních věd a archeometrie - pracoviště Restaurátorské laboratoře 266 009 209 cernochovaarup.cas.cz
Černý Viktor Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 304 cernyarup.cas.cz
Chylíková Judita Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny (mateřská dovolená) - korteovaarup.cas.cz
Chytráček Miloslav Oddělení archeologie pravěku 257 014 345 chytracekarup.cas.cz
Čišecký Čeněk IT oddělení 257 014 380 ciseckyarup.cas.cz
Čížková Martina Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 313 cizkovaarup.cas.cz
Crippa Lucie Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 373 crippaarup.cas.cz
Čulíková Lucie Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny - lculikovaarup.cas.cz
Danielisová Alžběta Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 407 danielisovaarup.cas.cz
Demján Peter Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 408 demjanarup.cas.cz
Derner Kryštof Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny - dernerarup.cas.cz
Dobeš Miroslav Oddělení archeologie pravěku 257 014 374 dobesarup.cas.cz
Drahotová Jaroslava Referát archeologické památkové péče 257 014 353 drahotovaarup.cas.cz
Dreslerová Dagmar Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 354 dreslerovaarup.cas.cz
Eichert Stefan Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 379 eichertarup.cas.cz
Ernée Michal Oddělení archeologie pravěku, Redakce Památek archeologických 257 014 346 erneearup.cas.cz
Frolík Jan Oddělení záchranných výzkumů 224 373 271 frolikarup.cas.cz
Frolíková Drahomíra Oddělení záchranných výzkumů 733 575 289 frolikovaarup.cas.cz
Gojda Martin Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 409 gojdaarup.cas.cz
Gregorová Dagmar Oddělení archeologie pravěku - detašované pracoviště Kvílice 312 524 631
Haišmanová Libuše Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny - Archiv 257 014 334 haismanovaarup.cas.cz
Hajniš Jan Knihovna - Bibliografické oddělení 257 014 397 hajnisarup.cas.cz
Hasil Jan Oddělení archeologie středověku 257 014 379 hasilarup.cas.cz
Hendrychová Soňa Oddělení záchranných výzkumů- Centrum excelence 721 462 834 hendrychovaarup.cas.cz
Herglová Ivana Redakce Památek archeologických 257 014 382 herglovaarup.cas.cz
Herichová Iva Oddělení archeologie středověku - pracoviště Pražský hrad 224 373 350 herichovaarup.cas.cz
Hložek Josef Oddělení archeologie středověku 257 014 402 hlozekarup.cas.cz
Hošek Jiří Oddělení přírodních věd a archeometrie - pracoviště Restaurátorské laboratoře 266 009 391 hosekarup.cas.cz
Housková Miloslava Oddělení archeologie středověku - pracoviště Pražský hrad 224 373 350 houskovaarup.cas.cz
Hrůzová Barbora Oddělení archeologie pravěku 257 014 389 hruzovaarup.cas.cz
Hurajčíková Veronika Oddělení záchranných výzkumů - skupina záchranných výzkumů + 420 257 014 348, +420 730 512 260 hurajcikovaarup.cas.cz
Jarošová Kristina ředitelství - sekretariát 257 014 331 jarosovaarup.cas.cz, aruprahaarup.cas.cz
Ježek Martin Oddělení archeologie pravěku, Redakce Archeologických rozhledů 257 014 381 jezekarup.cas.cz
Jiráň Luboš Oddělení archeologie pravěku 257 014 368 jiranarup.cas.cz
Kalfusová Zuzana Oddělení archeologie pravěku 257 014 365 kalfusovaarup.cas.cz
Kappelová Olga Technicko-hospodářská správa - podatelna, sklad 257 014 392 kappelovaarup.cas.cz
Kapustka Jan Referát archeologické památkové péče 257 014 353 kapustkaarup.cas.cz
Kapustka Katarina Oddělení záchranných výzkumů - skupina záchranných výzkumů 257 014 347 culakovaarup.cas.cz
Klápště Jan Oddělení archeologie středověku 257 014 320 klapstearup.cas.cz
Kleinová Kateřina Oddělení archeologie pravěku 257 014 358 kleinovaarup.cas.cz
Klusoň Luboš Technicko-hospodářská správa 257 014 391
Kmínek Michal Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 376 kminekarup.cas.cz
Knoblochová Lucie Knihovna 257 014 344 knoblochovaarup.cas.cz
Kočár Petr Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 309 kocararup.cas.cz
Kombercová Libuše Oddělení archeologie pravěku - pracoviště Kutná Hora 327 511 730 kombercovaarup.cas.cz
Komberec Jan Oddělení archeologie pravěku - pracoviště Kutná Hora - -
Končelová Markéta Oddělení archeologie pravěku - pracoviště Kutná Hora 327 511 731 koncelovaarup.cas.cz
Koštová Nikola Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 365 kostovaarup.cas.cz
Kovařík Jaroslav Technicko-hospodářská správa 257 014 391
Kozáková Radka Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 309 kozakovaarup.cas.cz
Křivánek Roman Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 333 krivanekarup.cas.cz
Křivánková Dana Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 410 krivankovaarup.cas.cz
Krofta Tomáš Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 419 kroftaarup.cas.cz
Kuna Martin Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 387 kunaarup.cas.cz
Kuviková Romana Technickohospodářská správa - ekonomické oddělení, pokladna 257 014 384, 257 014 324 kuvikovaarup.cas.cz
Květina Petr Oddělení archeologie pravěku 257 014 363 kvetinaarup.cas.cz
Kyselý René Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 307, 257 014 303 kyselyarup.cas.cz
Landová Jitka Technickohospodářská správa - ekonomické oddělení 257 014 326 landovaarup.cas.cz
Langová Michaela Oddělení pravěké archeologie 257 014 358 langovaarup.cas.cz
Laval Filip Redakce Archeologických rozhledů 257 014 321 lavalarup.cas.cz
Limburský Petr Oddělení archeologie pravěku 257 014 365 limburskyarup.cas.cz
Mácalová Michaela Oddělení záchraných výzkumů 257 014 348 macalovaarup.cas.cz
Machová Barbora Oddělení přírodních věd a archeometrie 732 705 236 machovaarup.cas.cz
Malina Ondřej Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny - malinaarup.cas.cz
Malinková Kristýna Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 335 malinkovaarup.cas.cz
Malyková Drahomíra Oddělení záchraných výzkumů - skupina záchranných výzkumů 257 014 348 malykovaarup.cas.cz
Mařík Jan Ředitelství 257 014 400 marikarup.cas.cz
Maříková Kubková Jana Oddělení archeologie středověku - pracoviště Pražský hrad 224 373 350, 728 432 341 marikovaarup.cas.cz
Maříková Vlčková Petra redakce webových stránek 257 014 329 marikova_vlckovaarup.cas.cz
Marinák Jaroslav Technicko-hospodářská správa - detašované pracoviště Závist 241 910 727
Mašková Pavlína Oddělení archeologie středověku, redakce Památek archeologických 257 014 382 maskovaarup.cas.cz
Mašterová Katarína Oddělení archeologie středověku - pracoviště Pražský hrad 224 373 271 masterovaarup.cas.cz (chlustikovaarup.cas.cz)
Matiášek Josef Oddělení archeologie středověku - pracoviště Pražský hrad 224 373 350 matiasekarup.cas.cz
Megisová Natália Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny - megisovaarup.cas.cz
Militký Jiří Oddělení archeologie pravěku 257 014 340 militkyarup.cas.cz
Minarčíková Jana Oddělení záchranných výzkumů - skupina záchranných výzkumů 257 014 349 minarcikovaarup.cas.cz
Moravcová Kamila Oddělení přírodních věd a archeometrie - pracoviště Restaurátorské laboratoře 266 009 209 moravcovaarup.cas.cz
Moureček Radek Oddělení záchranných výzkumů - skupina záchranných výzkumů 257 014 347 mourecekarup.cas.cz
Nechvátal Bořivoj Oddělení archeologie středověku - pracoviště Vyšehrad 224 918 758 aruprahaarup.cas.cz
Neumannová Klára Referát archeologické památkové péče, Oddělení archeologie pravěku 257 014 310 neumannovaarup.cas.cz
Neustupný Evžen Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny (emeritní) - neustupnyarup.cas.cz
Nováčková Jana Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 313 buckovajanagmail.com
Novák David Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny +420 257 014 379 novakarup.cas.cz
Ochrana František Knihovna 257 014 415 ochrana arup.cas.cz
Ottenwelter Estelle Oddělení přírodních věd a archeometrie - pracoviště Restaurátorské laboratoře 266 009 291 ottenwelterarup.cas.cz
Pavlů Ivan Oddělení archeologie pravěku 257 014 358 pavluarup.cas.cz
Pecinovská Monika Oddělení záchranných výzkumů - skupina záchranných výzkumů 257 014 348 pecinovskaarup.cas
Pincová Vanda Oddělení archeologie středověku - pracoviště Pražský hrad 224 373 350 wandapcentrum.cz
Podgorná Eliška Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 313 musilovaarup.cas.cz
Pokorná Adéla Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 301 pokornaarup.cas.cz
Poupová Jana Oddělení archeologie pravěku - pracoviště Kutná Hora 327 511 730 archeologiekhseznam.cz
Priehodová Edita Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 313 PriehodovaEditaseznam.cz
Profantová Naďa Oddělení archeologie středověku 257 014 317 profantovaarup.cas.cz
Pulcová Naděžda Technickohospodářská správa - ekonomické oddělení 257 014 330 pulcovaarup.cas.cz
Raslová Lucie Oddělení archeologie středověku 257 014 319 raslovaarup.cas.cz
Řídký Jaroslav Oddělení archeologie pravěku 257 014 343 ridkyarup.cas.cz
Říhová Jitka Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 337 rihovaarup.cas.cz
Salač Vladimír Oddělení archeologie pravěku 257 014 356 salacarup.cas.cz
Sawicki Jakub Oddělení archeologie středověku - sawickiarup.cas.cz
Skřivánková Vendula Oddělení přírodních věd a archeometrie - pracoviště Restaurátorské laboratoře 266 009 234 skrivankovaarup.cas.cz
Šlesingerová Lada Knihovna - bibliografické oddělení 257 014 412 slesingerovaarup.cas.cz
Smíšek Kamil Oddělení archeologie pravěku 257 014 340 smisekarup.cas.cz
Sommer Petr Oddělení archeologie středověku 257 014 360 sommerarup.cas.cz
Šoufková Eva Knihovna 257 014 318 knihovnaarup.cas.cz, soufkovaarup.cas.cz
Starcová Marcela Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny - Archiv 257 014 414 starcovaarup.cas.cz
Stárková Hana Technicko-hospodářská správa - Ekonomické oddělení 257 014 327 starkovaarup.cas.cz
Stránská Petra Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 312 stranskaarup.cas.cz
Šumberová Radka Oddělení archeologie pravěku - pracoviště Kutná Hora 327 511 730 sumberovaarup.cas.cz
Švejcar Ondřej Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 406 svejcararup.cas.cz
Svobodová Ljuba Oddělení přírodních věd a archeometrie - pracoviště Restaurátorské laboratoře 257 014 399 svobodovaarup.cas.cz
Tomanová Pavla Oddělení archeologie středověku - pracoviště Pražský hrad 224 373 350 tomanovaarup.cas.cz
Tomková Kateřina Oddělení archeologie středověku - pracoviště Pražský hrad 224 373 350 tomkovaarup.cas.cz
Trojánková Olga Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 302 trojankovaarup.cas.cz
Uhlíková Eva Technicko-hospodářská správa - Ekonomické oddělení 257 014 328 uhlikovaarup.cas.cz
Unger Jiří Oddělení záchranných výzkumů - skupina záchranných výzkumů, Oddělení pravěké archeologie 257 014 347 ungerarup.cas.cz
Uramová Valéria Oddělení archeologie středověku - pracoviště Pražský hrad +420 773 279 319 valeria.uramovagmail.com
Válová Katarína Oddělení archeologie středověku - pracoviště Pražský hrad 224 373 350 valovaarup.cas.cz
Varadzin Ladislav Oddělení archeologie středověku 257 014 316 varadzinarup.cas.cz
Vavrečka Petr Oddělení archeologie pravěku 774 210 186 vavreckaarup.cas.cz
Velímský Filip Oddělení archeologie pravěku - pracoviště Kutná Hora 327 511 730, 327 511 731, 723 821 287 velimskyarup.cas.cz
Vencl Slavomil Emeritní pracovník 257 014 305 venclarup.cas.cz
Venclová Natalie Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 342 venclovaarup.cas.cz
Vepřeková Jana Oddělení záchranných výzkumů - skupina záchranných výzkumů 257 014 348 zegklitzovaarup.cas.cz
Vlčková Zuzana Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 416 vlckovaarup.cas.cz
Vondrovský Václav Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny - vondrovskyarup.cas.cz
Vysloužilová Barbora Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 315 vyslouzilovaarup.cas.cz
Vytejčková Kateřina Oddělení archeologie středověku - pracoviště Pražský hrad 224 373 350 vytejckovaarup.cas.cz
Zápotocká Marie Emeritní pracovnice 257 014 362 zapotockaarup.cas.cz
Zápotocký Milan Emeritní pracovník 257 014 362 zapotockyarup.cas.cz
Zazvonilová Eliška Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 312 zazvonilovaarup.cas.cz