Konference ARGE 2024

Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy/Horní Rakousko pořádá v letošním roce v pořadí již 32. pracovní setkání, a to ve dnech 10. – 12. 7. 2024 v malebném alpském městečku Traunkirchen (Horní Rakousko).

Hlavním tématem letošního setkání je „Suroviny: získávání, zpracování, distribuce„. Téma je zaměřeno na nerostné a fosilní suroviny (např. měď, železo, olovo, zlato, olovo, sůl, jantar), na jejich získávání (těžba, sběr), jejich další zpracování (např. tavením, legováním) a mechanismy jejich distribuce, včetně otázek týkajících se organizace dopravy a výměny zboží.
Zájemce o účast na setkání a přednesení referátu prosíme zaslat svoji přihlášku (i s názvem referátu v němčině nebo angličtině) na jednu z níže uvedených adres. Na setkání jsou vítány také prezentace ve formě posterů.

Zájemce o účast na setkání a přednesení referátu prosíme zaslat svoji přihlášku (i s názvem referátu v němčině nebo angličtině) na jednu z níže uvedených adres. Na setkání jsou vítány také prezentace ve formě posterů.

  • Miloslav Chytráček, Ph.D., DSc. Archeologický ústav AV ČR v Praze, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. E-mail: chytracek@arup.cas.cz.
  • Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D., Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice. E-mail: chvojka@muzeumcb.cz.

Termín pro odevzdání závazné přihlášky je nejpozději do 15. března 2024. Vzhledem k omezené kapacitě ubytování mají přednost účastníci s referátem.

Podrobnější organizační informace (ubytování, účastnický poplatek apod.) budou přihlášeným účastníkům zaslány nejpozději v průběhu května.

 Předběžný program:

  • středa 10. 7. – příjezd do 12.00, odpoledne referáty, společná večeře
  • čtvrtek 11. 7. – přednášky, společenský večer
  • pátek 12. 7. – dopoledne přednášky, odpoledne exkurze a odjezd účastníků

Příspěvky by neměly přesáhnout dobu 20 minut (v německém nebo anglickém jazyce).

K dispozici přednášejícím bude dataprojektor na počítačovou prezentaci, příp. i další promítací technika (je potřeba včas ohlásit jaká). Velikost posteru by měla být A1. Příspěvky budou otištěny v tradičním sborníku Fines Transire.

Další podrobnější informace, společně s předběžným programem 32. pracovního zasedání, budou závazně přihlášeným účastníkům zaslány v průběhu května.