přednáška P. Trebscheho 9. listopadu 2023

Archeologický ústav AV ČR, Praha si Vás dovoluje pozvat na přednášku Petera Trebscheho (Univerzita v Innsbrucku): The distribution of copper, salt and iron: recent research on the exploitation of Eastern Alpine resources in prehistory. Přednáška se uskuteční 9. listopadu 2023 ve 14.30 v knihovně Archeologického ústavu AV ČR, Praha.

Přednáška proběhne v hybridní formě. Bude možné ji vyslechnout fyzicky v knihovně Archeologického ústavu AV ČR v Praze a současně sledovat i na platformě Zoom.
https://cesnet.zoom.us/j/99429323754?pwd=K3doWVROeDVNZ3pGTDJkUEk5aTlpZz09
ID akce: 994 2932 3754
Přístupový kód: 419842

Sylabus:
Archeologický výzkum ložisek nerostných surovin ve východních Alpách má za sebou dlouhou a bohatou historii. Již celé generace badatelů přitahují zejména podzemní doly na měděnou rudu a sůl, které jsou výjimečně dobře zachovalé. V posledních letech se objevují nové výzkumné projekty, které objasňují způsoby zpracování a distribuce těchto surovin v době bronzové a železné. Ve své přednášce se soustředím na prezentaci nových terénních výzkumů a nedávných objevů z Horního Rakouska a Tyrolska, které lze považovat za „chybějící článek“ mezi prostředím horníků a konzumentů mědi, soli a železa.

Přednáška se uskuteční v rámci Cyklu interdisciplinárních přednášek – podzim 2023.