přednáška Vl. Knolla Mnohojazyčnost ve středověku, 23. 11. 2023

Přednáška Vladislava Knolla (Slovanský ústav AV ČR) „Mnohojazyčnost ve středověku“ se uskuteční 23. listopadu 2023, 14:30 v knihovně Archeologického ústavu AV ČR, Praha, Letenská 4.
Bude ji také možné sledovat online pomocí platformy Zoom.https://cesnet.zoom.us/j/92115167279?pwd=RVBPWmM1THlFK0VaejJwazJRTCt5Zz09

Meeting ID: 921 1516 7279
Passcode: 699605

Přednáška je součástí podzimního cyklu interdisciplinárních přednášek.

Anotace:
V naší přednášce se zamyslíme nad tím, jak metodologicky uchopit výzkum mnohojazyčnosti období, které se poněkud lišilo od toho našeho. Vztahy mezi středověkými jazyky totiž není možné studovat stejným způsobem a ze stejné perspektivy jako vztahy mezi jazyky současnými. Je to způsobeno například fragmentárností našich pramenů, odlišným dobovým chápáním rozdílů mezi jazyky nebo funkčním či sociálním rozdělením rolí mezi různými jazyky či varietami. Středověkou Evropu si představíme jako prostor, v němž se setkávaly a často také prolínaly různé kulturní areály, zastřešené odlišnými klasickými jazyky. Zásadní je přitom ve středověkém prostředí vztah mezi jazykem klasickým a vernakulárním, který se v různých kulturních areálech vyvíjel poněkud odlišným způsobem. Různá dynamika a podmínky vzniku nových písemných jazyků na vernakulárním základě pak celý obraz soužití různých jazyků našeho světadílu dále zesložiťují.