pozvánka na přednášku Brea McCauley, 19. října 2023

Archeologický ústav AV ČR si Vás dovoluje pozvat na přednášku Brea McCauley (Simon Fraser University, BC, Kanada): Prevalence and motivations of finger amputation: Evidence from the ethnohistoric, archaeological, and folktale records, která se uskuteční 19. října 2023 od 14:30.

Anotace:
Představa, že by amputace prstů mohla představovat kulturní zvyk, je pro mnoho lidí těžko akceptovatelná. Nicméně, několik studií používajících prameny napříč mnoha kulturami naznačuje, že takové jednání mohlo být v minulosti docela běžné. Tato studie si vytkla dva cíle: 1) osvětlit výskyt zvyku amputování prstů a 2) posoudit motivace, které k takovýmto praktikám vedly. K dosažení prvního cíle jsme zkoumali textové a hmotné doklady o amputacích prstů. Jako první jsme zachytili zmínky o zvycích amputace prstů v etnohistorických textech spojených se 181 společnostmi. Dále jsme hledali zmínky o amputaci prstů v lidovém vyprávění. Bylo zjištěno, že v amputace prstů se objevuje lidových vyprávěních souvisejících se 71 skupinami. Následně bylo prozkoumáno šest typů hmotných dokladů naznačujících amputaci prstů. Námi zdokumentované typy pramenů zahrnuly izolované články prstů v archeologicky významných kontextech, tzv. finger bowls (misky obsahující články prstů), nálezy koster jedinců s chybějícími články prstů a doklady zhojených amputací, otisky rukou s amputovanými prsty a vyobrazení rukou s neúplnými prsty. Celkem bylo identifikováno přibližně 250 kultur s textovými nebo hmotnými doklady o amputacích prstů.

Abychom byli schopni splnit druhý cíl studie, zabývali jsme se i motivací, která vedla k amputaci prstů u výše zmíněných 181 etnohistorických skupin. Z tohoto přehledu bylo možné určit 18 typů motivace. Zjednodušeně řečeno, lze motivace rozdělit na ty, které řeší zdravotní problémy s amputovaným prstem, a na ty, které mají kulturní charakter. Kulturní zvyklosti týkající se amputace prstu lze rozdělit na amputace, které se uskutečnily, když byl účastník rituálu naživu, a na amputace, které se ukutečnily po smrti daného jedince. Pohnutky, které vedly k amputaci prstu dosud žijícího jedince, lze rozdělit na normativní a vynucené. Posmrtně uskutečněné pratiky lze rozdělit na případy, kdy postižený petřil ke členům dané skupiny (in-group), a na případy, kdy byl příslušníkem skupiny jiné (out-group). Celkem je tedy možné konstatovat, že výsledky této studie dokazují, že amputace prstů byla překvapivě častým a složitým jevem, k němuž docházelo z mnoha kulturních důvodů.

 

Přednáška se uskuteční online pomocí platformy Zoom: https://cesnet.zoom.us/j/94607704039?pwd=anJTUy9wRkJXZmpKWlhKUEVHKzROQT09
ID setkání: 946 0770 4039
Přístupový kód: : 718783