zemřel Evžen Neustupný

Se zármutkem oznamujeme, že dne 14. ledna 2021 zemřel prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc. (nar. 31. 10. 1933).

Evžen Neustupný byl jednou z největších osobností české poválečné a porevoluční archeologie. Po celý svůj profesní život byl vědeckým pracovníkem Archeologického ústavu Akademie věd v Praze a v letech 1990-1993 jeho ředitelem. Hlavním polem jeho výzkumné činnosti byla pravěká archeologie a archeologická teorie, v níž patřil ke světové špičce. V šedesátých letech minulého století nezávisle formuloval principy procesuálního paradigmatu a podílel se na rozvoji radiokarbonového datování. Dosud inspirativní je i jeho práce o vzniku patriarchátu a teorie sídelních areálů. V devadesátých letech založil a vedl Katedru archeologie ZČU v Plzni. V r. 2014 obdržel Cenu Neuron za přínos světové vědě.

Přestože Evženovi Neustupnému nebylo před rokem 1989 umožněno pedagogicky působit, hluboce ovlivnil vývoj oboru a vychoval více než jednu generaci archeologů. Jeho práce se staly trvalou součástí české a světové archeologie a v tomto smyslu s námi jejich autor žije a bude žít dále.