Soutěž | Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI 2024

Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – Nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové vypisuje pro rok 2024 další kolo soutěže o poskytnutí nadačního příspěvku na podporu odborného publikačního záměru z oblasti archeologie středověku a raného novověku.

Přihlášku do soutěže se všemi náležitostmi je možné poslat do 31. 10. 2024, výsledky soutěže budou oznámeny do 30. listopadu 2024. Vítězi bude poskytnut nadační příspěvek nejvýše do částky 50 000 Kč.