soutěž Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI 2023

Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – Nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové – vypisuje pro rok 2023 soutěž o poskytnutí nadačního příspěvku na podporu odborného publikačního záměru z oblasti archeologie středověku a raného novověku.
Více informací naleznete v přiloženém souboru.