Excavations in Bohemia

Excavations in Bohemia (formerly Bulletin of the Rescue Department, hence – in Czech – BZO, an abbreviation which is still in use). The publication comprises short reports about archeological excavations and finds in Bohemia and has appeared at annual or bi-ennial intervals since 1963. The contents summarizes data which reached the Institute of Archeology during the relevant period. From volume 1988/89 (published in 1992) it has been an automatically edited extract from the archeological database of Bohemia, which is also, to a certain extent, supplemented by illustrations and site plans. Retrospective regional lists of data (for example the Strakonice region 1994-98 in the volume 1998, published 2000 ), are published within the framework of the BZO and ,on occasion, bodies of data from completed fieldwork projects (for example the surface survey of the Vinořského stream basin from 1986-90 in volume 1996-97, published 1998). Most of the older volumes can be bought in the Institute of Archeology in Prague.

CONTENT OF YEARS 1990-2004

Display

Výzkumy v Čechách 2002, Praha 2004
Appendix – Dagmar Dreslerová: Povrchové sběry na severním Prácheňsku v letech 2001-2003

Výzkumy v Čechách 2001, Praha 2003
Příloha – D. Stolz: Povrchové sběry na Hořovicku v letech 1990-2001 a starší neevidované akce a nálezy

Výzkumy v Čechách 2000, Praha 2003
Příloha – J. Špaček – P. Snítilý: Archeologické akce na území sledovaném Městským muzeem v Čelákovicích od konce 19. stol. do roku 2000

Výzkumy v Čechách 1999, Praha 2001

Výzkumy v Čechách 1998, Praha 2000
Příloha – Jan Michálek: Akce Muzea středního Pootaví ve Strakonicích v letech 1994-1998

Výzkumy v Čechách 1996-7, Praha 1998
Příloha – Martin Kuna: Povrchové sběry v povodí Vinořského a Mratínského potoka

Výzkumy v Čechách 1993-5, Praha 1997

Výzkumy v Čechách 1990-2, Praha 1995